При пропускання через розчин або розплав електричного струму, позитивно заряджені йони (катіони) будуть рухатися у бік негативно зарядженого електрода — катода. Негативно заряджені йони (аніони) будуть рухатися у бік позитивно зарядженого елекрода — анода.
 
Усі йони можна поділити на прості і складні:
  • прості катіони: K+,Ba2+,Cr3+,Ni2+, тощо;
  • складні катіони: NH4+;
  • прості аніони: Cl,Br,S2, тощо;
  • складні аніони: OH,SO32,CO32,NO3,PO43, тощо.
Назви катіонів:
  
K+
йон Калію,
катіон Калію
Na+
йон Натрію,
катіон Натрію
Ca2+
йон Кальцію,
катіон Кальцію
Mg2+
йон Магнію,
катіон Мангію
Fe2+
йон Феруму(\(II\)),
катіон Феруму(\(II\))
Fe3+
йон Феруму(\(III\)),
катіон Феруму(\(III\))
Zn2+
йон Цинку,
катіон Цинку
Cu2+
йон Купруму,
катіон Купруму
 
Назви простих аніонів:
 
Cl
йон Хлору,
аніон Хлору,
хлорид-іон
  
Br
йон Брому,
аніон Брому,
бромід-іон
I
йон Йоду,
аніон Йоду,
йодид-іон
S2
йон Сульфуру,
аніон Сульфуру,
сульфід-іон
 
Назви складних аніонів:
 
SO32сульфіт-іон
SO42сульфат-іон
PO43ортофосфат-іон
CO32карбонат-іон
SiO32силікат-іон
NO3нітрат-іон