Йони — одна з форм існування хімічного елемента.
Йони — це позитивно або негативно заряджені частинки, в які перетворюються атоми або групи атомів в результаті віддачі або приєднання електронів.
Йони можуть бути прості (Na+,Mg2+,Cl та інші) і складні (SO32,NH4+,SO42 та інші).
У розчині (або розплаві) електролітів йони рухаються хаотично.
При пропущенні через розчин або розплав електричного струму позитивно заряджені йони рухаються до негативно зарядженого електроду (катоду), а негативно заряджені йони рухаються до позитивно зарядженого електроду (аноду), як показано на малюнку.
 
анодкатод.jpg
 
Тому позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені — аніонами.
До катіонів відноситься йон гідрогену H+, йон амонію NH4+; йони металівNa+,K+,Fe2+,Al3+ та інші.
До аніонів відноситься гідроксид-йон OH, йони кислотних залишків I,Br,Cl,NO3 та інші.
У розчинах електролітів сума зарядів катіонів дорівнює сумі зарядів аніонів, тому ці розчини електронейтральні.