Якісними називають реакції, за допомогою яких можна визначити, які йони входять до складу речовини.
Для якісного виявлення карбонат-іонів використовують розчини кислот. У результаті реакції виділяється карбон(\(IV\)) оксид (вуглекислий газ).
Наприклад, якщо до розчину натрій карбонату Na2CO3 додати розчин нітратної кислоти HNO3, почнеться бурхливе виділення безбарвного газу, який не має запаху:
 
Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+H2O+CO2;
 
2Na++CO32+2H++2NO3=2Na++2NO3+H2O+CO2;
 
CO32+2H+=H2O+CO2.
 
Розпізнати карбон(\(IV\)) оксид можна, якщо пропустити його через прозору вапняну воду (розчин кальцій гідроксиду Ca(OH)2). Розчин стане каламутним внаслідок утворення кальцій карбонату:
 
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O.
 
Якщо до розчину калій карбонату K2CO3 додати розчину сульфатної кислоти H2SO4, буде виділятися вуглекислий газ:
 
K2CO3+H2SO4=K2SO4+H2O+CO2;
 
2K++CO32+2H++SO42=2K++SO42+H2O+CO2;
 
CO32+2H+=H2O+CO2.