Теорія

Завдання

1. Реагенти для визначення галогенід-іонів

Складність: легке

1
2. Визначення хлорид-іонів

Складність: легке

1
3. Якісна реакція на хлорид-іони

Складність: середнє

6
4. Реагенти для визначення сульфат-іонів

Складність: легке

1
5. Йони, що можна визначити вказаним реагентом

Складність: легке

1
6. Якісна реакція на сульфат-іони

Складність: середнє

3
7. Реагенти для визначення ортофосфат-іонів

Складність: легке

1
8. Визначення аніонів указаним реагентом

Складність: легке

2
9. Якісна реакція на ортофосфат-іони

Складність: середнє

6
10. Взаємодія хлориду лужного металу з аргентум нітратом

Складність: середнє

2
11. Взаємодія ортофосфату з аргентум нітратом

Складність: середнє

2
12. Взаємодія хлоридної кислоти з натрій карбонатом

Складність: важке

4
13. Взаємодія калій карбонату з нітраною кислотою

Складність: важке

4
14. Взаємодія барій нітрату з сульфатом лужного металу

Складність: середнє

5

Тести

Матеріали для вчителів