Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Йонні реакції. Йонні рівняння Представлено теоретичні відомості про йонні реакції і йонні рівняння.
2. Реакції йонного обміну з утворенням осаду Представлено теоретичний матеріал про рівняння реакцій йонного обміну з утворенням осаду у молекулярному, повному і скороченому йонному видах.
3. Реакції йонного обміну з виділенням газу Представлено теоретичні відомості про рівняння реакцій йонного обміну з виділенням газу в молекулярному, повному і скороченому йонному видах.
4. Реакції йонного обміну з утворенням води Представлено теоретичні відомості про реакції нейтралізації як окремого випадку реакції йонного обміну. Наведено приклади рівняння реакцій йонного обміну з утворенням малодисоційованних речовин (наприклад, води) у молекулярному, повному і скороченому йонному видах.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Умови протікання хімічних реакцій 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати умови протікання йонних реакцій.
2. Види йонних рівнянь 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати і розрізняти молекулярний, повний і скорочений йонні види рівнянь йонних реакцій.
3. Складання йонних рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вміти складати йонні рівняння.
4. Правильне судження про йонні рівняння 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати правильне судження про йонні рівняння.
5. Ознаки йонних реакцій 3 вид - аналіз середнє 2Б. Знати ознаки йонних реакцій (виділення газу).
6. Обери ознаки йонних реакцій 3 вид - аналіз середнє 4Б. Знати ознаки йонних реакцій (утворення слабкого електроліту, осаду).
7. Суть скороченного йонного рівняння 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Знати і розуміти суть скорочених йонних рівнянь з утворенням малодисоційованих речовини, з виділенням газу. Вміти наводити приклади взаємодіючих речовин.
8. Скорочене йонне рівняння з утворенням осаду барій сульфату 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Знати і розуміти суть скороченого йонного рівняння з утворенням осаду. Вміти наводити приклади взаємодіючих речовин.
9. Скорочене йонне рівняння з утворенням осаду аргентум хлориду 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Знати і розуміти суть скороченого йонного рівняння з утворенням осаду. Вміти наводити приклади взаємодіючих речовин.
10. Реакція нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати і розуміти суть реакції нейтралізації, вміти наводити приклади взаємодіючих речовин.
11. Вихідні речовини у реакції нейтралізації 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих речовин необхідно обрати ті, які при взаємодії з лугом утворюють воду.
12. Реакція з утворенням газоподібної речовини 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих речовин необхідно обрати ті, в результаті реакції яких буде утворюватися газоподібна речовина.
13. Реакція з утворенням осаду 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих речовин необхідно обрати ті, в результаті реакції яких буде утворюватися осад.
14. Рівняння нейтралізації 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно дописати хімічне рівняння, указавши формули продуктів реакції
15. Рівняння реакції з утворенням газоподібної речовини 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно завершити хімічне рівняння, дописавши формули продуктів реакції та розставивши коефіцієнти.
16. Рівняння реакції з утворенням осаду 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно завершити хімічне рівняння, дописавши формули продуктів реакції та розставивши коефіцієнти.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу» 00:15:00 середнє 25Б. Призначений для самоперевірки учнями рівню засвоєння основних понять теми «Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу». Учні повинні мати уявлення про реакції йонного обміну, умови їх протікання, реакції нейтралізації, вміти складати рівняння йонних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу» 00:15:00 середнє 15Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу». Учні повинні знати умови перебігу і вміти складати реакції йонного обміну в молекулярному, повному і скороченому йонному вигляді.
2. Перевірна робота з теми «Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу» 00:25:00 середнє 16Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу». Учні повинні знати і вміти складати реакції йонного обміну в молекулярному, повному і скороченому йонному вигляді, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.