Теорія

Завдання

1. Масова частка (%) лугу у розчині

Складність: легке

1
2. Масова частка солі

Складність: легке

1
3. Масова частка (%) оцтової кислоти

Складність: легке

1
4. Масова частка кристалізаційної води у гіпсі

Складність: середнє

2
5. Визначення масової частки кристалізаційної води у купоросі

Складність: середнє

3
6. Взаємодія сульфату лужного металу з барій нітратом

Складність: середнє

5
7. Взаємодія ортофосфату з сульфатом лужного металу

Складність: середнє

5
8. Взаємодія хлориду лужного металу з аргентум нітратом

Складність: середнє

2
9. Реакція нейтралізації нітратної кислоти

Складність: середнє

3
10. Нейтралізація ортофосфатної кислоти

Складність: середнє

1
11. Взаємодія натрій карбонату з сульфатною кислотою

Складність: важке

5
12. Взаємодія хлоридної кислоти з калій карбонатом

Складність: важке

5
13. Маса солі у розчині

Складність: легке

2
14. Реакція нейтралізації хлоридної кислоти

Складність: середнє

3
15. Взаємодія цинку з розчином хлоридної кислоти

Складність: середнє

4

Тести

Матеріали для вчителів