Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Масова частка розчиненої речовини Викладено матеріал про масову частку розчиненої речовини і її взаємозв'язок з масою речовини і масою розчину.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Масова частка (%) лугу у розчині 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити масову частку лугу у розчині.
2. Масова частка солі 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити масову частку розчиненої речовини у розчині.
3. Масова частка (%) оцтової кислоти 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити масову частку оцтової кислоти у розчині.
4. Масова частка кристалізаційної води у гіпсі 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масову частку кристалізаційної води у гіпсі вказаної маси.
5. Визначення масової частки кристалізаційної води у купоросі 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити масову частку кристалізаційної води у купоросі вказаної маси.
6. Взаємодія сульфату лужного металу з барій нітратом 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно вказати формулу осаду та обчислити його масу, провівши розрахунок за хімічною реакцією, що відбувається у розчині.
7. Взаємодія ортофосфату з сульфатом лужного металу 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно вказати формулу осаду та обчислити його масу, провівши розрахунок за хімічною реакцією, що відбувається у розчині.
8. Взаємодія хлориду лужного металу з аргентум нітратом 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно вказати формулу осаду та обчислити його масу, провівши розрахунок за хімічною реакцією, що відбувається у розчині.
9. Реакція нейтралізації нітратної кислоти 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться в результаті реакції нейтралізації нітратної кислоти, яка відбувається у розчині.
10. Нейтралізація ортофосфатної кислоти 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться в результаті реакції нейтралізації ортофосфатної кислоти, яка відбувається у розчині.
11. Взаємодія натрій карбонату з сульфатною кислотою 3 вид - аналіз важке 5Б. Необхідно вказати об'єм газу, який виділиться в результаті взаємодії розчину натрій карбонату з надлишком сульфатної кислоти.
12. Взаємодія хлоридної кислоти з калій карбонатом 3 вид - аналіз важке 5Б. Необхідно вказати об'єм газу, який виділиться в результаті взаємодії розчину калій карбонату з надлишком хлоридної кислоти.
13. Маса солі у розчині 3 вид - аналіз легке 2Б. Необхідно визначити масу солі, яку можна випарувати з розчину вказаного об'єму.
14. Реакція нейтралізації хлоридної кислоти 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться в результаті реакції нейтралізації хлоридної кислоти, яка відбувається у розчині.
15. Взаємодія цинку з розчином хлоридної кислоти 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно обчислити об'єм газу, який виділиться в результаті взаємодії цинку з розчином хлоридної кислоти.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Розв'язування задач за участю розчинів» 00:20:00 середнє 15Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Розв'язування задач за участю розчинів». Відпрацьовуються навички розв'язування задач за участю розчинів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Розв'язування задач за участю розчинів» 00:20:00 середнє 18Б. Призначений для відпрацювання і закріплення учнями знань щодо понять теми «Розв'язування задач за участю розчинів». Відпрацьовуються навички розв'язування задач за участю розчинів.
2. Перевірна робота з теми «Розв'язування задач за участю розчинів» 00:30:00 середнє 19Б. Призначений для перевірки знань учнів щодо основних понять теми «Розв'язування задач за участю розчинів». Відпрацьовуються навички розв'язування задач за участю розчинів.