Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Типи середовищ водних розчинів Мати уявлення про дисоціацію води, водневий показник, знати три типи середовищ водних розчинів: кисле, нейтральне, лужне.
2. Індикатори Знати найважливіші індикатори, забарвлення метилоранжа, лакмус, фенолфталеїну в різних середовищах водних розчинів.
3. Значення різних середовищ розчинів і їх визначення Розуміти значення різних середовищ розчинів і їх значення для життя і господарської діяльності людини.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Кисле середовище 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади речовин, водні розчини яких мають кисле середовище.
2. Лужне середовище 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади речовин, водні розчини яких мають лужне середовище.
3. Водневий показник в кислому середовищі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати значення водневого показника у кислому середовищі водних розчинів.
4. Забарвлення метилоранжа в кислому середовищі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знати забарвлення метилоранжа у кислому середовищі водних розчинів.
5. Забарвлення лакмусу в кислому середовищі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знати забарвлення лакмусу в кислому середовищі водних розчинів.
6. Забарвлення лакмусу в лужному середовищі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знати забарвлення лакмусу в лужному середовищі.
7. Забарвлення фенолфталеїну 3 вид - аналіз середнє 1Б. Знати забарвлення фенолфталеїну у нейтральному, кислотному і лужному середовищах.
8. Поняття про індикатори 3 вид - аналіз середнє 2Б. Знати поняття «індикатори», їх види, основні характеристики.
9. Розчини з pH більше 7 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованого переліку сполук потрібно обрати ті, водні розчини яких можуть мати вказане значення pH.
10. Розчини з pH менше 7 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованого переліку сполук потрібно обрати ті, водні розчини яких можуть мати вказане значення pH.
11. Визначення кольору розчину з індикатором за водневим показником 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити забарвлення розчину з індикатором за вказаним значенням водневого показника.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Середовище розчинів» 00:15:00 середнє 7Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Середовище розчинів. Індикатори». Учні повинні мати уявлення про типи середовищ розчинів, водневий показник, індикатори та їх забарвлення у різних типах середовищ.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Середовище розчинів. Індикатори» 00:15:00 середнє 6Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Середовище розчинів. Індикатори». Учні повинні знати приклади речовин, розчини яких мають кисле або лужне середовище, забарвлення індикаторів у різних середовищах, уміти доводити середовище розчину індикаторним методом.
2. Перевірна робота з теми «Середовище розчинів» 00:15:00 середнє 5Б. Призначений для перевірки знань учнів щодо основних понять теми «Середовище розчинів. Індикатори». Учні повинні знати типи середовищ розчинів, мати уявлення про водневий показник, вміти визначати середовище розчину за допомогою індикаторів, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.