У розчинах електролітів поряд з йонами присутні і молекули. Тому розчини електролітів характеризуються ступенем дисоціації, яку позначають грецькою буквою α  («альфа»).
Ступінь дисоціації — це відношення кількості молекул (формульних одиниць), що розпалися на йони, до загальної кількості молекул (формульних одиниць) розчиненої речовини.
Ступінь дисоціації можна обчислювати і через кількість речовини.
Ступінь дисоціації — це відношення кількості речовини електроліту, що розпався на йони, до загальної кількості розчиненої речовини:
 
α=nдисоц.nзагальн., або α=nдисоц.nзагальн.100%
Ступінь дисоціації електроліту визначають дослідним шляхом і виражають у частках одиниці або у відсотках.
 
Електроліти мають різну ступінь дисоціації, тобто ступінь дисоціації залежить від природи електроліту.
Він також залежить і від концентрації: з розведенням розчину ступінь дисоціації збільшується.