Теорія

Завдання

1. Визначення ступеня дисоціації солі

Складність: легке

1
2. Визначення ступеня дисоціації кислоти

Складність: легке

1
3. Визначення речовини, що дисоціює у розчині

Складність: легке

1
4. Визначення речовини, що утворює гідроксид-іони

Складність: легке

1
5. Встановлення формули сильного електроліта

Складність: середнє

1
6. Встановлення формули слабкого електроліта

Складність: середнє

1
7. Встановлення сили електроліта

Складність: середнє

3
8. Речовини, що дисоціюють ступінчасто

Складність: легке

1
9. Визначення йонів, яких є найбільше при ступінчатій дисоціації

Складність: середнє

2
10. Визначення кількості і маси ортофосфат-іонів

Складність: середнє

2
11. Визначення кількості і маси нітрат-іонів

Складність: середнє

2
12. Кількість йонів під час дисоціації сульфату

Складність: середнє

2
13. Кількість йонів під час дисоціації хлориду

Складність: середнє

2
14. Обчислення ступеня дисоціації хлориду за кількістю катіона

Складність: середнє

2
15. Обчислення ступеня дисоціації нітрату за кількістю аніона

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів