Складність:
00:40:00
1. Визначення речовини, що дисоціює у розчині 1Б.
2. Встановлення сили електроліта 3Б.
3. Речовини, що дисоціюють ступінчасто 1Б.
4. Визначення кількості і маси нітрат-іонів 2Б.
5. Кількість йонів під час дисоціації нітрату 2Б.
6. Обчислення ступеня дисоціації нітрату за кількістю аніона 3Б.