Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Йони Знати поняття «йони». Розрізняти прості і складні йони, катіони і аніони.
2. Відмінність властивостей йонів від нейтральних молекул і атомів Знати відміну властивостей йонів від нейтральних молекул і атомів, з яких вони утворилися.
3. Гідратовані і негідратовані йони Мати уявлення про гідратовані і негідратіровані йони, їх відмінні властивості.
4. Класифікація йонів Знати особливості йонів та їх види.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Катіони 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади катіонів.
2. Аніони 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади аніонів.
3. Властивості катіонів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати властивості катіонів.
4. Властивості аніонів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати властивості аніонів.
5. Приклади складних йонів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати приклади складних йонів.
6. Приклади простих йонів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати приклади простих йонів.
7. Йони у розчині 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розуміти суть електролітичної дисоціації, знати загальні властивості йонів.
8. Обери формули катіонів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати формули катіонів.
9. Обери формули аніонів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати формули аніонів
10. Обери формули складних аніонів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати формули складних аніонів
11. Обери ряд формул катіонів 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати ряд формул катіонів.
12. Обери ряд складних йонів 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати ряд формул складний йонів

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Властивості йонів» 00:15:00 середнє 10Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Властивості йонів». Учні повинні мати уявлення про катіони та аніони, їх основні характеристики.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Властивості йонів» 00:15:00 середнє 8Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Властивості йонів». Учні повинні знати приклади різних йонів, розуміти відмінності йонів від нейтральних частинок.
2. Перевірна робота з теми «Властивості йонів» 00:15:00 середнє 9Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Властивості йонів». Учні повинні знати види йонів, властивості йонів, їх відмінні характеристики, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.