Сучасна банківська система відходить від звичного фізичного типу та все більше переходить в інформаційну. Завдяки Web-банкінгу можна здійснювати безліч корисних платежів та оплачувати послуги не виходячи з дому.
Приват24 та Ощад24/7 є найбільш популярними сервісами в Україні.
Якщо ви не зареєстровані в Інтернет-Банкінгу — не біда, можна використати спеціальні сервіси для пересилання власних коштів, оплати послуг чи поповнення мобільного рахунку. Наприклад, ipay.ua
Через Інтернет-Банкінг можна оплачувати багато послуг, наприклад: оплачувати рахунки (вода, світло, електрика, телефон тощо.), обмінювати валюту, оформити депозит чи застрахуватись, навіть замовляти їжу чи подорожувати за допомогою різних сервісів (наприклад BlaBlaCar).
Кожна банківська карта має 16 значний код, на ній вказується термін дії та ім’я власника. На зворотній стороні є CVV код. Нікому цю інформацію не надавайте, бо якщо карта потрапить у злі руки можна лишитись коштів.
Зверни увагу!
CVV нікому ніколи не можна повідомляти.
Для роботи з карткою також використовують термінал.
Термінал (англ. Terminal — кінець, кінцевий) — кінцева частина деякої системи, яка забезпечує зв’язок системи із зовнішнім середовищем. 
Маркетинг (англ. market — ринок) — процес просування та реалізації ідей, товарів і послуг. Електронна комерція — будь-які форми торгівлі, у яких взаємодія сторін відбувається за допомогою електронних засобів.
Однією з найважливіших складових Інтернет-маркетингу є реклама.
Реклама повинна відповідати таким вимогам:
• Інформативність;
• Оригінальність;
• Орієнтована на велику кількість користувачів.
Одним із важливих складників інформаційного суспільства є електронне урядування.
Електронне урядування — спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
У вересні 2017 року Уряд України схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні.
Реалізацією Концепції передбачено створення системи електронного урядування за такими напрямами:
• Розвиток електронних послуг;
• Розвиток відкритих даних;
• Розвиток електронних інструментів залучення громадян до управління суспільним життям;
• Розвиток електронної ідентифікації громадян і довірчих послуг;
• Розвиток електронного документообігу;
• Електронне урядування базовими галузями діяльності.
Існуючі системи електронного врядування:
• Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів на сайті Уряду України (www.kmu.gov.ua/ua/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/gromadske-obgovorennya-proektiv-normativno-pravovih-aktiv);
• Єдиний державний реєстр декларацій (https://portal.nazk.gov.ua);
• Електронна система публічних закупівель (https://prozorro.gov.ua/);
• Центр громадянських свобод (http://ccl.org.ua);
• Інформаційна система Конкурс (vstup.info);
• Інформаційна система управління освітою (https://isuo.org/);
• Електронний кабінет платника податків (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx);
• Система електронного документообігу (http://sed.reforms.in.ua/)
Однак з впровадженням системи електронного урядування виникає низка перешкод. Нажаль існує проблема «цифрового розриву» (digital divide) — нерівного доступу громадян до електронних ресурсів і публічної інформації, а також забезпечення інформаційної безпеки. 
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед, освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/10-11kl-tema2/
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11