Інтелект (від лат. intellectus «відчуття», «сприйняття», «розуміння») —інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини.
Одним із найсучасніших, найцікавіших напрямів розвитку інформатики як науки є поняття «штучного інтелекту»
Штучний інтелект (англ. Artificial intelligence) наука (розділ математичної лінгвістики та комп’ютерних наук) та набір технологій, які дозволяють комп’ютеру виконувати різні функції, притаманні людині.
Алан Тюрінг у 1950 році написав статтю «Обчислювальні машини та інтелект», в якій описав процедуру, яка має назву «тест Тюрінга». З її допомогою можна визначити момент, коли машина зрівняється в плані розумності з людиною. 
Ідея цього емпіричного тесту полягає в тому, що людина взаємодіє з одним комп’ютером і однією людиною. На підставі відповідей вона має визначити, з ким розмовляє: з людиною чи комп’ютерною програмою. Завдання комп’ютерної програми — ввести людину в оману, змусивши зробити неправильний вибір.
 Категорії штучного інтелекту:
 • Вузький (обмежений) (ANI, Artificial Narrow Intelligence) — для однієї конкретної області.
 • Широкий (загальний) (AGI, Artificial General Intelligence) — для виконання творчих завдань.
 • Штучний суперінтелект (ASI, Artificial Superintelligence) — перевершує людину  у всіх областях.
На даному етапі людство застосовує вузький штучний інтелект.
  Приклади використання штучного інтелекту:
 • Google DeepMind (аналізує інформацію, планує дії без участі людини, володіє «уявою»).
 • Google Clips (оптимізовує процес фотографування без участі людини).
 • Алгоритм Brain  (використовує YouTube для рекомендації контенту).
 • Безпілотні автомобілі (Google, Uber, Tesla тощо.)
Інтернет речей (ІоТ)
Інтернет речей (англ. Internet of Things, IoT) — клас пристроїв, які можуть контролювати навколишнє середовище, повідомляти про свій статус, отримувати інструкції і діяти, спираючись на отриману інформацію.
Для взаємодії пристроїв не потрібно людини.
Для передачі даних між різними пристроями використовується технологія М2М-machine to machine.
 Переваги Інтернету речей:
 • оптимізація;
 • збільшення продуктивності і безпеки;
 • більш легке прийняття рішень на підставі повного аналізу даних з використанням датчиків;
 • зниження витрат і збільшення доходів шляхом застосування нових функцій і можливостей;
 • відстеження поведінки споживача в режимі реального часу для маркетингу;
 • практично миттєве реагування та контроль в складних автономних системах.
Smart технології
Смарт-технології передбачають використання комп’ютерних систем і мікропроцесорів для виконання щоденних завдань і обміну інформацією. Смарт-технології нас оточують уже давно, але ми не завжди звертаємо на них увагу. Комп’ютери, камери спостереження, електронні карти, GPS-навігатори — усе це належить до «розумних» технологій і дійсно приносить користь людям.
Smart-економіка — це технології, які надають можливість раціонально та ефективно використовувати існуючі ресурси.
Найпоширеніші продукти смарт-технологій:
 • Smart-автомобіль.
 • Smart-телевізор.
 • Smart-ліки.
 • Smart-будинки.
 • Smart-годинник.
 • Smart-фон.
 • Smart-розетка.
 • Робот-пилосос.
У середині 1980-х років у соціології при вивченні процесу колективного прийняття рішень з’явився новий термін «Технології колективного інтелекту» — здатність групи людей більш ефективно знаходити розв’язання поставлених задач, ніж індивідуально.
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед, освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/10-11kl-tema2/
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11