Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді таблиць. Кожний рядок таблиці містить дані про один окремий об’єкт системи, а кожний стовпець — певні характеристики цих об’єктів. Рядки такої таблиці називають записами, а стовпці — полями.

Кожний запис має відрізнятися від інших значеннями основного ключа — певного поля або сукупності полів, що ідентифікують запис, роблять його унікальним.

Для кожного поля визначається тип і формат.
 
Будь-яка комп’ютерна реляційна модель, подана у вигляді таблиці, має такі властивості:
  • кожний елемент таблиці — це один неподільний елемент даних — запис;
  • усі стовпці таблиці однорідні, тобто всі елементи в стовпці містять дані однакового типу (числовий, символьний тощо) і не перевищують визначеної довжини;
  • кожний стовпець має унікальне ім’я;
  • однакові рядки в таблиці відсутні;
  • порядок розміщення рядків і стовпців може бути довільним.
Частіше за все реляційна база даних — це сукупність таблиць, що зберігається на диску комп’ютера або в хмарі. Різні таблиці можуть бути зв’язаними між собою через спільні поля
Бази даних, створені у форматі MS Access 2010 (який також використовується в MS Access 2007, MS Access 2013, MS Access 2016), мають розширення файла accdb, а бази даних, створені в попередніх форматах Microsoft Access, — mdb (Microsoft Data Base). Така база даних може містити об’єкти різних категорій. У лівій частині вікна бази даних можна відобразити список категорій об’єктів. При виборі зі списку відповідної категорії у правій частині вікна бази даних відображаються всі доступні об’єкти цієї категорії, які можна відкрити для перегляду або редагування: таблиці, запити, звіти, форми, сторінки даних, макроси та модулі.
Наявність об’єктів усіх зазначених категорій у кожній базі даних не є обов’язковою, але більшість із них використовується майже в усіх базах даних.
Таблиці — двовимірні таблиці, які використовують для збереження даних у реляційних базах даних.
Дані зберігаються в записах, які складаються з окремих полів. Кожна таблиця містить дані про сутності певного типу. Одна база даних може містити кілька таблиць.
Запит — засіб для відбору даних, які задовольняють певним умовам.
За допомогою запитів можна дібрати з бази даних лише необхідні відомості або вносити зміни до таблиць бази даних в автоматичному режимі.
Форма — засіб, який дає змогу спростити процес введення чи зміни даних у таблицях БД та забезпечує виведення на екран даних не лише у вигляді таблиць, а й у вигляді форм.
Звіт — засіб, який дає можливість вибрати з бази потрібні відомості й подати їх у вигляді, зручному для сприйняття та перегляду.
Макрос — набір макровказівок, які створюються користувачем для автоматизації виконання конкретних операцій.

СКБД MS Access містить велику кількість вбудованих програм, що мають назву майстри: майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм тощо. За допомогою майстра здійснюється послідовне конструювання об’єкта відповідно до вказівок користувача. В MS Access усі об’єкти бази даних мають візуальне відображення у вікні бази даних. Майже всі об’єкти бази даних передбачають роботу з ними в одному з двох режимів — подання та конструктора. Більшість операцій з використання можливостей СКБД можна виконувати за допомогою пунктів меню програми та вказівок контекстного меню під час роботи з об’єктами, деякі з них — за допомогою кнопок панелі інструментів. Пункти меню можуть змінюватися залежно від об’єкта.

У робочій області вікна MS Access, крім списку режимів створення об’єктів, відображаються створені об’єкти (наприклад, таблиці, форми тощо), які можна переглядати чи редагувати. Для цього необхідно виділити відповідний об’єкт, наприклад таблицю, та обрати вказівку Вигляд у вкладці Файл.

Конструктор відкриває таблицю в режимі конструктора, який призначено для перегляду та змін структури таблиці.
Джерела:
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,  О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2019. — 240 с.: іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11