Ігрова програма «Вгадай-но!»
Алгоритм гри:
1) комп’ютер генерує («задумує») випадкове число від 1 до 100;
2) користувач робить спробу відгадати число;
3) комп’ютер порівнює введене число з «задуманим»;
4) комп’ютер надає відповідь: «Моє число більше» або «Моє число менше».
Якщо користувач відгадав число, виводиться повідомлення: «Вітаю! Число вгадане!». Інакше — надається наступна спроба.
Проаналізуй блок-схему:
вайл5.PNG
Програмний код:
from random import randint
a = randint(1,100)    # Комп’ютер генерує випадкове число
b = int(input('Вгадай число :'))  # Користувач робить спробу вгадати число
while a != b:
      if a > b:
            print (‘моє число більше’)
      else:
            print (‘моє число менше’)
      b = int(input(‘Вгадай число: ‘))
print (‘Вітаю! Число вгадане!’)
Перевіримо знання таблиці множення
Напишемо програму, яка запитує у користувача, чому дорівнює добуток 2 випадкових чисел до тих пір, поки користувач не зробить 3 помилки.
Програмний код:
from random import*
k = 0
while k<3:
    a = randint (1,10)
    b = randint (1,10)
    print (a, "*", b, "=", end=' ')  # Виведення прикладу для розв'язування
    c = int(input("?"))    # Відповідь користувача зберігається в змінній с
    if c==a*b:
        print ("Так!")
    else:
         print ("Ні!")
         k = k+1    # Збільшується лічильник помилок
print ("Ви зробили 3 помилки")