Цикли дуже часто використовуються для обчислення суми чисел. Розглянемо загальний алгоритм обчислення суми деякої послідовності чисел:
1) задати значення а — першого доданку;
2) задати початкові значення лічильника членів послідовності (i = 0) 
і суми (S = 0);
3) поки виконується умова задачі, повторювати дії: 
• номер поточного доданка збільшити на 1; 
• обчислити значення наступного доданка а; 
• обчислене значення а додати до суми S.
Приклад:
Знайти суму чисел, кратних 4 і менших 100.
a = 0
s = 0
while a < 100:
       a = a+4
       s = s + a
print ('s =', s)
Задача 1.
Юрко вирішив під час канікул кожного дня розв'язувати на 2 приклади з математики більше, ніж у попередній. У перший день канікул він розв'язав 1 приклад. За скільки днів Юрко розв'яже 100 прикладів?
Створимо змінну n для збереження кількості прикладів, що розв'язані за один день. У змінній s зберігатимемо загальну кількість прикладів. До початку канікул кількість прикладів дорівнює 0. Поміркуй: у перший день розв'язано 1 приклад, у другий 2 приклади, у третій - 3, тобто в день з номером n буде розв'язано n прикладів. Обчислення повторюються, поки s < 100. Складемо програму:
n = 0
s = 0
while s < 100:
       n = n+2
       s = s + n
print (' знадобилось днів - ', n)
Для розв'язування деяких задач значення доданків потрібно вводити з клавіатури.
Задача 2.
На двері ліфта висить попередження про те, що загальна вага пасажирів не повинна перевищувати 600 кг. У ліфт по черзі заходять пасажири, вага яких а1, а2, а3... Скільки пасажирів увійде в ліфт, коли пролунає сигнал про перевищення ваги?
n = 0
s = 0
while s < 600:
       n = n+1
       a = int(input('Введіть вагу пасажира'))
       s = s + a
print ('В ліфті пасажирів - ', n, 'Останньому треба вийти')