Повторення (цикл) — це алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій виконується кілька разів.
Існують два основні різновиди циклів:
  •  цикли, що повторюються певне число раз.
  •  цикли, що повторюються, поки виконується умова.
Синтаксис циклу for
Цикл for (із параметром) повторює блок команд (тіло циклу) задану кількість разів.
Зверни увагу!
Цикл for зручно використовувати, якщо відома кількість повторень.
Блок-схему циклу з параметром зображено на рис.1.
  • 441.jpg Рис.1
Синтаксис команди циклу for:
for х in <послідовність>:
      <тіло циклу>
де х – параметр (або лічильник) циклу;
     in – ключове слово, що наказує Python почергово надати змінній x усі значення із заданої послідовності.
Як можна задавати послідовність значень параметра циклу?
 Діапазони (range)
Послідовність цілих чисел можна отримати так: range(start, stop, step)
Тоді параметр циклу for набуде усіх значень у діапазоні від start до stop–1 із кроком step.
 
Якщо параметри функції range start = 0, step=1, ці параметри можна не вказувати (рис.2).
 
45.JPG
Рис.2
Приклад:
 Надрукувати парні числа в діапазоні від 10 до 20:
for i in range(10, 20, 2):
           print(i, end = ' ')
Результат виконання на рис. 3. 
 
47.JPG
Рис.3
Розглянемо різні варіанти задання діапазонів.

46.JPG
Послідовність значень можна задати як список — набір значень, розділених комами, взятий у квадратні дужки.
Приклад:
Виведемо почергово в консоль значення зі списку b (рис.4):
 
49.JPG
Рис.4
Послідовність значень можна також задати у вигляді рядка. Параметр циклу почергово набуде значень символів рядка.
Приклад:
Виведемо почергово в консоль літери рядка (рис.5)
 
50.JPG
Рис.5
Приклад:
Вкладник поклав до банку 1000 грн під 15% річних. Скільки грошей буде на його рахунку через 5 років?
 
Програму  і результат її виконання наведено на рис. 6.
 
48.JPG
Рис.6
 
Згадаємо «черепашачу» графіку. Програма малює спіраль із заданою кількістю кутів n. Під час кожної ітерації Черепашка малює лінію довжиною х пікселів і повертається вліво на 360°/n. Оскільки кожен відрізок на 2 пікселі довший за попередній, то отримуємо спіраль (рис. 7).
 
51.JPG
Джерела:
 Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023.