Теорія

Завдання

1. Що таке модель?

Складність: легке

1
2. Визнач мету дослідження

Складність: важке

3
3. Як класифікувати моделі за способом реалізації?

Складність: легке

1
4. Вибери приклади матеріальних моделей

Складність: легке

1
5. Визнач предметну область

Складність: легке

1
6. Об'єкт чи модель?

Складність: середнє

2
7. Установи відповідність

Складність: середнє

3
8. Класифікація моделей

Складність: середнє

2
9. Визнач етапи побудови моделі

Складність: важке

3
10. Визнач суттєві властивості

Складність: важке

3
11. Заповни пропуски в алгоритмі

Складність: важке

5
12. Побудуй математичну модель

Складність: середнє

4

Тести

Матеріали для вчителів