Комп’ютерна модель — це інформаційна модель, реалізована за допомогою певного програмного середовища.
Приклади застосування комп’ютерного моделювання в різних галузях:
 
12.jpg
 
Подати інформаційну модель на комп’ютері можна з використанням різноманітних програмних засобів. Для словесного подання моделей можуть бути використані текстові процесори, для графічного — графічні редактори. Якщо для дослідження зручно поєднати в моделі текстове та графічне подання, то для цього можуть бути використані як текстові процесори, так і редактори презентацій. Структурне подання моделі може бути виконано з використанням діаграм, таблиць або схем у текстових процесорах.
 
Вибір засобу залежить від того, якою є мета створення моделі та яким способом можна ефективніше відобразити суттєві властивості об’єкта.
Алгоритм створення інформаційної моделі:
1. Визначити мету створення моделі.
2. Визначити предметну область дослідження, для якого створюється модель.
3. Виділити ті властивості об’єкта, які є суттєвими для даного дослідження.
4. Установити взаємозв’язки між даним об’єктом та іншими об’єктами предметної області, суттєвими для даного дослідження.
5. Вибрати форму подання інформаційної моделі об’єкта.
6. Вибрати засіб, з використанням якого буде подано модель.
7. Створити модель.
6.PNG
Рис.1. Алгоритм побудови інформаційної моделі об’єкта
Приклад:
Створення інформаційної моделі об'єкта — рослини ромашка лікарська. 
  1. Мета створення моделі — дослідити будову рослини ромашка лікарська.
  2. Суттєві для дослідження властивості: будова, кольори, взаємне розташування органів рослини — коріння, стебла, листків, квітів.
  3. Виберемо графічну форму подання моделі.
  4. Засіб для створення графічної моделі — графічний редактор.
  5. Зобразимо органи рослини за описом: стебло — пряме, циліндричне, голе, розгалужене; листки — чергові, розсічені; квітки — білі пелюстки, жовті серединки; коріння — стрижневе, мало розгалужене, тонке, неглибоко проникає у грунт.
13.PNG
Рис.2. Графічна модель ромашки лікарської.
Зверни увагу!
Словесний опис рослини, який використано для створення графічної моделі, також є інформаційною моделлю цього об'єкта, але поданою в іншій формі.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2022. 
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2022.