Математична модель — це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об’єкта та його зв’язки з іншими об’єктами описуються математичними формулами, функціями, рівняннями, нерівностями тощо.
 
Математичне моделювання можна застосовувати у випадку, коли дослідження потребує певних розрахунків, аналізу числових даних.
Математична модель — це система математичних співвідношень, які описують властивості досліджуваного об’єкта, процеса або явища.
Для виконання  обчислень засобами електронних таблиць потрібно:
  • побудувати математичну модель розв'язування задачі: визначити вхідні дані та кінцеві результати задачі, математичні співвідношення (формули, рівняння, нерівності) для виконання обчислень;
  • визначити рядки. стовпці, клітинки електронної таблиці для розміщення вхідних, вихідних і проміжних даних;
  • увест потрібні дані та  формули для обчислень.
Приклад:
Задача. У магазині купили 20 зошитів за ціною 19,15 грн., 10 олівців за ціною 15,15 грн., і 5 ластиків за ціною 5,24 грн. Потрібно обчислити загальну кількість купленого товару та його загальну вартість (рис.1).
 
Вхідні дані: кількість трьох видів товару (діапазон клітинок В3:В5) і ціна кожного з них (діапазон клітинок С3:С5).
 
Проміжні результати: вартість кожного виду канцтоварів (діапазон клітинок D3:D5) обчислюється за формулою вартість=кількість*ціна.
 
Кінцеві результати:
  • загальна кількість купленого товару (клітинка В6):
кількість товару = кількість  зошитів+кількість олівців+кількість ластиків;
  • загальна вартість усієї покупки (клітинка D6):
вартість товару = вартість зошитів+вартість олівців+вартість ластиків.
 
77.PNG
Рис.1
У інші клітинки електронної таблиці введено текстові дані для наочного оформлення розв'язування задачі: заголовок таблиці, назви рядків і стовпців, назви товарів. 
 
Якщо замінити вхідні дані у клітинках таблиці, відбудеться автоматичне переобчислення результатів за введеними формулами (рис.2).  Тому можна використовувати створені електронні таблиці неодноразово, для розв'язування задачі за різних вхідних даних, що зручно при проведенні комп'ютерних експериментів.
 
78.PNG
Рис.2
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2022.