Копіювання формул здійснюється за допомогою елементів керування Стрічки, команд контекстного меню клітинки, сполученнями клавіш Ctrl + С, Ctrl + V, або перетягуванням маркера автозаповнення.
 
Обчислимо вартість покупки канцтоварів (рис.1). Для цього:
  • уведемо формулу =В3*С3 у клітинку D3;
  • зробимо клітинку D3 поточною і наведемо вказівник на маркер автозаповнення;
  • натиснемо ліву кнопку миші і, утримуючи її, виділимо діапазон D4:D5.
У клітинки діапазону D4:D5 скопіюються формули, у формулах автоматично зміняться адреси клітинок. Формули набудуть вигляду =В4*С4 і =В5*С5. У клітинках відбразяться результати обчислень за цими формулами.
 
71.PNG
Посилання — це імена та адреси клітинок і діапазонів, використані у формулах.
Під час копіювання у формулі відбувається модифікація формули — автоматичне змінення адрес клітинок. Під час переміщення формули не модифікуються, тому можуть виникнути помилки, аналогічні до тих, які  виникають під час уведення даних.
 
72.PNG
Рис.3
 
Розрізняють відносні, абсолютні та мішані посилання (рис. 3).
Посилання, які змінюються під час копіювання формул, називають відносними.
Формули можуть містити посилання на значення, які після переміщення чи копіювання формул не повинні змінюватися.
Посилання, які не змінюються під час копіювання формул, називають абсолютними.
Посилання, у яких під час копіювання формул не змінюється одна з величин: номер рядка або заголовок стовпця, називають мішаними.

Зазначені посилання зліва від заголовка стовпця (рядка) містять символ $: абсолютне $A$1; мішане $A1, A$1.
 
При копіюванні формул із мішаними посиланнями модифікуються лише відносні номери рядків та/або заголовки стовпців.
Щоб тип посилань змінювався автоматично, необхідно встановити курсор на посилання у формулі та натиснути клавішу F4.
Приклад:
Переведемо підсумкові оцінки із 12-бальної системи в N-бальну (N = 100) на основі прямої пропорційності, тобто 12 — це N балів, 6 — N/2 балів і т. д. (рис.4).
 
69.PNG
Рис.4
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2022. 
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2022