Адреси клітинок у формулах
Кожна клітинка (діапазон клітинок) ЕТ має свою унікальну адресу.
Адреса клітинки складається із заголовка стовпця (A, B, C…) і номера рядка (1, 2, 3…), на перетині яких вона розташована. Адреса активної клітинки відображається в полі Ім’я рядка формул.
Адреса прямокутного діапазону складається з адрес двох клітинок: верхньої зліва і нижньої справа, розділених двокрапкою (рис.1).
 
63.PNG
Рис.1
Використання формул
Формула в електронній таблиці — це послідовність символів, що починається зі знака рівності.
У формулах можуть використовуватися числа, адреси або імена клітинок і/або діапазонів, круглі дужки, функції та знаки порівнянь і арифметичних дій:
 
+ додавання – віднімання
* множення  / ділення
^ піднесення до степеня  % обчислення відсотків
Запис формули починається знаком «=». Для внесення у формулу адреси певної клітинки достатньо клацнути відповідну клітинку.
Приклад:
Для розрахунку підсумкової оцінки (середнього балу) учениці знайдемо суму
оцінок і поділимо на їх кількість (рис. 2).
 
64.PNG
Рис.2
Після введення формули та натискання клавіші Enter у клітинці з формулою отримаємо результат обчислень. Щоб приховати дробову частину числа (округлення), можна зменшити ширину стовпця (рис.3).
 
65.PNG
Рис.3
 
Отже, у формулах можна використовувати адреси клітинок. Якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані з указаних клітинок. Якщо в клітинку В2 увести інше число, то у клітинці G2 результат буде автоматично переобчислено, і у ній відобразиться нове значення середнього балу. 
 
Відтак, якщо у формулах використовуються адреси клітинок, то після змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за усіма формулами, які містять адреси цих клітинок.
 
Зверни увагу!
Для уникнення помилок під час уведення у формулу адрес клітинок потрібні клітинки можна вибирати вказівником миші. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності контролю правильності введення формул (рис.2).  Після введення формули виділення кольорами зникає.
Під час уведення формул можуть з'являтися повідомлення про помилки.
 
Повідомлення Причина помилки
image.jpg Спроба поділити на нуль
1PNG.PNG У формулі для обчислень міститься неправильна адреса клітинки чи діапазону.
2.PNG У формулі для числових обчислень міститься адреса клітинки, вмістом якої є текст.
3.PNG У формулі  використовується адреса клітинки або діапазону, якої не існує.
 
Редагування формул відбувається аналогічно редагуванню даних іншого типу: у рядку формул або у клітинці з формулою після її подвійного клацання. 
Використання функцій
Використана у прикладі (рис.2) формула має суттєвий недолік: якщо учениця отримає нову оцінку, доведеться переробляти формулу. Зробити формулу однаковою для будь-якої кількості оцінок можна завдяки застосуванню функцій.
Функція в електронній таблиці — це іменоване позначення певних дій над даними таблиці.
Дані, які опрацьовує функція, вказують у дужках після назви функції і називають аргументами.
Приклади функцій
 
67.PNG
Правила уведення функцій:
1. Указати клітинку, де повинен розміщуватися результат обчислень.
2. На вкладці Основне в групі Редагування відкрити список кнопки Автосума 68.PNG.
3. Вибрати у списку ім'я потрібної функції. Після вибору функції в поточну клітинку автоматично вставляється знак =, ім'я функції і пара круглих дужок.
4. Увести в середину дужок потрібний діапазон клітинок. Адресу діапазону можна ввести з клавіатури або виділити потрібний діапазон вказівником миші.
5. Натиснути Enter.
Зверни увагу!
Після вибору функції програма аналізує сусідні клітинки і пропонує певний діапазон для вставлення в формулу. Якщо запропонований діапазон влаштовує, то його вставлення можна підтвердити, натиснувши Enter.
Приклад:
Для розрахунку підсумкової оцінки (середнього балу) учениці застосуємо функцію AVERAGE, яка повертає середнє арифметичне числових даних (рис. 4). Як аргумент задамо діапазон B2:F2. Порожні клітинки і клітинки з даними нечислового типу фунцією нехтуються.
 
66.PNG
Рис.4
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2022. 
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2022.