З розвитком інформаційних технологій комп’ютерна графіка набула поширення в усьому світі.
Комп’ютерна графіка — це галузь знань, в якій, з одного боку, накопичено значний багаж знань, з іншого боку, здійснюється постійний розвиток методів, алгоритмів та практичних застосувань, це складна і різноманітна дисципліна.
Комп'ютерна графіка — це розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання зображень за допомогою комп'ютера. 
Основним об’єктом комп’ютерної графіки є графічне зображення: малюнок або фотографія, діаграма або графік, схема або технічне креслення, архітектурний ескіз або рекламний плакат, кадр з мультфільму або відеоролика тощо.
 Комп’ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного спеціаліста. і застосовується для візуалізації даних у різних сферах людської діяльності:
 • у медицині — комп'ютерна томографія;
 • в науці — наприклад, для наочного зображення складу речовини, побудови графіків;
 • в дизайні — для реклами, поліграфії, моделювання, та ін.
У комп'ютерній графіці розглядаються наступні завдання:
 • представлення зображення в комп'ютерній графіці;
 • підготовка зображення до візуалізації;
 • створення зображення;
 • здійснення дій із зображенням.
Приклад:
Наприклад, призначенням наукової графіки є отримання наочних зображень, а саме побудова графіків, креслень і діаграм, які допомагають при вирішенні складних виробничих завдань, проведенні експериментів.
р1-w501.png
Зверни увагу!
Основні сфери застосування технологій комп'ютерної графіки такі:
 • графічний інтерфейс користувача; 
 • спецефекти, кінематографія й телебачення;
 • цифрове телебачення, Інтернет, відеоконференції; 
 • обробка цифрових фотографій; 
 • комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності.