Форматування списків
Форматування списку передбачає зміну вигляду маркерів і форматів номерів тощо. Маркером може бути будь-який символ. Щоб замінити наявний маркер, слід:
 • клацнути по ньому і відкрити значком Бібліотеку маркерів (рис. 1);
 • вибрати потрібний маркер або командою Визначити новий маркер призначити маркер, що відсутній у бібліотеці.
4.PNG
Рис.1

Для встановлення нового формату номерів треба виділити потрібні абзаци списку або клацнути якийсь номер (якщо є потреба змінити всі номери певного рівня) і змінити формат відповідними командами (рис. 2).
 
5.PNG
Рис.2

Настроїти відступ у маркованих і нумерованих списках можна за допомогою Лінійки (рис.3).

9.PNG

Рис.3

1 — верхній маркер відображає положення відступу маркера (номера) від лівого поля.
2 — нижній маркер відображає положення відступу тексту від лівого поля.

Відступи тексту від маркера можна змінити, установивши у відповідному місці на лінійці позначку табуляції 28.PNG. Для цього потрібно вказівником миші вибрати потрібне місце на лінійці.

29.PNG

Щоб змінити відступи у списку, виконайте одну або кілька з таких дій:

 1. Щоб змінити розташування маркерів або номерів, перетягніть маркер відступу першого рядка.
 2. Щоб змінити розташування тексту, перетягніть вказівником миші верхню (трикутну) частину нижнього маркера.
 3. Щоб одночасно перемістити відступи та залишити зв'язок між маркером (або номером) і лівим відступом тексту, перетягніть прямокутну частину нижнього маркера.
 4. Повторіть кроки 1-3 для кожного рівня маркерів і номерів і всіх рівнів тексту, який потрібно змінити.
 Сортування списків
Елементи списку можна встановити в алфавітному або числовому порядку (за зростанням або за спаданням). При цьому нумерація елементів залишиться послідовною, а абзаци тексту будуть переставлені відповідно до вибраного порядку.
Сортування елементів списку — це впорядкування абзаців в алфавітному або числовому порядку за зростанням або за спаданням. 
Алгоритм сортування списку:
 1. Виділити елементи списку.
 2. Виконати Основне  Абзаци  Сортування 27.PNG.
 3. Установити в діалоговому вікні Сортування тексту (рис.4) такі значення:
 • Сортувати заабзацами.
 • Тип даних текст, число або дата.
 • Порядок сортуванняза зростанням або за спаданням.
 4. Вибрати кнопку ОК.
 
25.PNG
Рис.4
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023.