Типи списків
Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. 
Список — це послідовність абзаців текстового документа, які пов'язані єдиною нумерацією або маркуванням і мають особливе форматування.
 Списки різних типів
 
1.PNG

У текстовому процесорі Word можна створити списки трьох типів:

 • Маркований — відноситься до невпорядкованих списків, тобто послідовність перерахованих в цьому списку елементів не залежить від якогось певного логічного порядку, тому його кожен елемент має позначатися деяким символом — маркером.
 • Нумерований — відноситься до впорядкованих списків, тобто послідовність перерахованих в цьому списку елементів при їх перестановці може суттєво змінити певний логічний порядок, тому його кожен елемент має позначатися числом або його замінником — буквою.
 • Багаторівневий — у цьому списку елементи можуть вміщувати інші додаткові списки. 
Створення однорівневих списків 
Інструменти для роботи зі списками розташовані  на вкладці Основне у групі Абзац (рис.1).
 
2.PNG
Рис.1
 • Для перетворення введеного тексту на список потрібно:
1) виділити відповідні абзаци; знайти на вкладці Основне у групі Абзац інструмент Маркери (рис. 1, а ) або Нумерація (рис. 1, б);
2) відкрити колекцію кнопкою 6.PNG і вибрати потрібний тип маркера (номера) або створити власний маркер (номер) командою Визначити новий маркер (числовий формат).
 • Для створення списку потрібно перед уведенням тексту вибрати значок маркера або формат номера — з’явиться позначка першого абзацу. Після введення тексту і завершення абзацу натисканням клавіші Enter з’явиться позначка другого абзацу, третього і т. д.
 • Створення (продовження) списку можна скасувати, двічі натиснувши клавішу Enter або видаливши останній номер (маркер) клавішею Backspace.
 • Для автоматичного створення списку слід на початку абзацу ввести символи «*» (для маркованого списку) або «1.», «1)» (для нумерованого).
Зверни увагу!
Елементом списку може бути тільки абзац. Список, набраний в рядок, автоматично пронумерувати не можна.
Створення багаторівневих списків
Багаторівнева нумерація дозволяє позначати маркерами або номерами рівні списку. Для створення списків застосовують інструмент Багаторівневий список (рис. 1, в ).
Багаторівневий список — це список, елементи якого також є списками, створюючи таким чином кілька рівнів вкладень.
У багаторівневому списку можуть бути різні варіанти поєднання маркерів і номерів, але елементи одного й того самого рівня мають однаковий тип.
Приклад:
На рис. 2 перший, другий і третій рівні списку виділено червоним, зеленим і синім кольорами відповідно.
 
3.PNG
Рис.2
Зверни увагу!
Можна створити списки з рівнем вкладеності не більше 9. 
Алгоритм створення багаторівневого списку:
 1. Створити перший елемент першого рівня цього списку (маркованого чи нумерованого).
 2. Ввести наступний елемент списку і за потреби змінити його рівень вкладеності, натиснувши кнопку Збільшити відступ (рис. 1, ґ ) або клавішу Tab.
 3. Ввести всі елементи вкладеного списку.
 4. Щоб створити другий елемент першого рівня цього списку, натиснути клавішу Enter або кнопку Зменшити відступ (рис. 1, г).
 5. Повторити дії 2-3.
Редагування списків
Для додавання абзацу до списку слід встановити текстовий курсор на початок або в кінець відповідного абзацу та натиснути клавішу Enter. Абзац автоматично стане елементом списку, нумерація наступних відповідно збільшиться.
 
Для скасування нумерації одного абзацу потрібно клацнути мишею в межах абзацу і вимкнути кнопку списку (див. рис. 1, а – в ). Можна також видалити номер (маркер) списку. Для цього на початку абзацу слід поставити курсор і натиснути клавішу Backspace — решта абзаців списку автоматично перенумерується. Щоб скасувати нумерацію кількох абзаців, ці абзаци потрібно виділити і вимкнути кнопку списку (див. рис. 1, а – в).
Щоб змінити нумерацію списку, слід в контекстному меню номера вибрати потрібний варіант змінення номера (рис.3):
 
26.PNG
Рис.3
 • Перезапустити в 1 — нумерація елементів розпочнеться з одиниці;
 • Продовжити нумерацію — нумерація наступних елементів списку буде продовжена далі відносно попереднього номера;
 • Установити значення нумерації — нумерація елементів списку розпочнеться з номера, який буде вказано користувачем на лічильнику у відповідному вікні, яке відкриється (рис.4).
7.PNG
Рис.4
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023.