Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості: розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих межі зображення, місце розташування зображення на сторінці документа тощо.
Змінення розмірів зображення
Розміри зображення можна змінити перетягуванням відповідних маркерів, розташованих навколо нього.
 
Зображення Маркер Дія
12.PNG 13.PNG Маркери пропорційної зміни розміру
зображення
14.PNG Маркери довільної зміни розміру
зображення
15.PNG Маркер обертання зображення навколо
центру (перетину діагоналей рамки)
16.PNG Налаштування обтікання зображення
текстом
18.PNG  Вказівник переміщення зображення
19.PNG Позначення прив’язки до тексту
Зверни увагу!
Для появи маркерів зображення та його контекстної вкладки Формат зображення потрібно клацнути.
Обтинання зображення
Щоб обрізати частину зображення, слід скористатися інструментами Обтинання.

Під час застосування інструмента Обтинання маркери зображення змінюють свій вигляд, а їхнє переміщення призводить до приховування частини зображення (рис. 1).
 
33.PNG
Рис.1
 
Для завершення обтинання достатньо клацнути поза зображенням.
Зверни увагу!
Обрізане зображення зберігається у документі в повнорозмірному вигляді.
Відновити початковий вигляд після обтинання можна інструментом 34.PNG Обтинання
Обтікання зображення текстом
Спосіб обтікання зображення текстом визначає взаємне розміщення тексту і зображення на сторінці документа.
Може набувати таких значень: у тексті, навколо рамки, за контуром, за текстом, перед текстом тощо.
 
Інструмент Приклад
35.PNG
У тексті
37.PNG
36.PNG
Навколо рамки
 
38.PNG
21.PNG
Згори та знизу
24.PNG
22.PNG
За текстом
25.PNG
23.PNG
Перед текстом
26.PNG
Розташування на сторінці
Розташування на сторінці визначає місце розміщення зображення на сторінці відносно країв (полів) сторінки.
Властивість може набувати таких значень: вгорі ліворуч, посередині по центру, внизу праворуч, посередині ліворуч та інше (рис.2).
 
39.PNG
Рис.2
Зображення переміщують перетягуванням його ЛКМ. У разі наведення на зображення вказівник набуває такого вигляду: 18.PNG . Це свідчить про готовність до виділення або переміщення.

Якщо зображення перемістити правою кнопкою миші, то після відпускання кнопки з’являється діалогове вікно, у якому потрібно вибрати необхідну дію (рис.3).
 
27.PNG
Рис.3
 
Якщо документ містить кілька зображень, що перекривають одне одне, то переміщення одного зображення над або під інше зображення в площині сторінки здійснюють командами контекстного меню На передній план, На задній план.
Зверни увагу!
Інструменти На передній план, На задній план не можна застосувати для зображення з форматом У тексті. 
Приклад:
Розглянемо порядок дій для поєднання зображень.
1. Вставити потрібні зображення в текстовий документ.
 
30.PNG 31.PNG
 
2. Встановити формат обтікання текстом для всіх зображень Перед текстом. Сполучити зображення для утворення потрібного нам рисунка. За допомогою відповідних команд контекстного меню перемістити зображення соняшника на передній план.
 
28.PNG

3. Зробити прозорим біле тло зображення, виконавши дії: Формат —> Колір —> Установити прозорий колір.
 
4. Виділити зображення, утримуючи клавішу Ctrl, і застосувати команду Групувати з контекстного меню зображень.
 
29.PNG
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023.