Вставлення зображень
Word дозволяє використовувати ілюстрації різних типів (рис.1).
 
8.PNG
Рис.1. Група Зображення вкладки Вставлення у Word  2010.
 
32.PNG
Рис.2. Група Ілюстрації вкладки Вставлення у Word 2016.
 
Інструменти вкладки Вставлення групи Ілюстрації (Зображення)
 
 
Вигляд  Назва  Що вставляється
1.PNG Зображення Зображення з файлів комп’ютера або
інтернету
2.PNG Фігури Прості фігури з можливістю змінення
та створення нових фігур засобами
векторного редактора
3.PNG SmartArt Наочне подання різних процесів, зв’язків,
списків тощо
4.PNG Діаграма Побудова і графічне подання діаграм,
графіків тощо
5.PNG Знімок екрана Зображення вікна запущеної програми
або фрагмента екрана
6.PNG Піктограми Графічне лаконічне відображення ідей,
понять тощо
 
Розглянемо способи вставлення зображення в документ.
Вставлення зображення з файлу на комп’ютері
Для вставлення зображення з файлу, збереженого на комп’ютері або зовнішньому носії, використовують такий алгоритм.
 • Встановити курсор (клацнути) на місці розташування майбутнього зображення.
 • Натиснути кнопку Зображення на вкладці Вставлення (у Word 2010 — кнопку Рисунок).
 • У вікні Вставлення рисунка, що відкриється, знайти та клацнути потрібний графічний файл.
 • У вікні Вставлення рисунка натиснути кнопку Вставити.
Зверни увагу!
За замовчуванням зображення вставляється як елемент тексту. Текстовий рядок на місці курсору доповнюється зображенням, наче текстовим символом.
Вставлення зображення з інтернету
Алгоритм вставлення зображень з інтернету схожий із попереднім алгоритмом, проте пошук відбувається за допомогою пошукового вікна Зображення з Iнтернету. А саме:
 • Клацнути місце розташування зображення.
 • Натиснути кнопку Онлайнові зображення (у Word 2010 — кнопку Графіка).
 • У вікні Зображення з Iнтернету знайти та клацнути потрібне зображення, а потім клацнути Вставити.
Подібний алгоритм придатний і для вставлення піктограм у текстовий документ Word версій 2016–2021.
Вставлення зображення вікон, відкритих на комп’ютері
За допомогою знімків екрана зручно створювати зображення програм і вікон, відкритих на комп’ютері. Якщо натиснути кнопку Знімок екрана, вікна програм, відкритих у Windows, відобразяться як ескізи в колекції Доступні вікна. Можна вставити вікно програми повністю або вибрати його частину за допомогою інструмента Фрагмент екрана.
 
Зверни увагу!
Можна створити зображення тільки тих вікон, які не згорнуто на панелі завдань.
Алгоритм вставлення зображення програм і вікон, відкритих на комп’ютері:
 1. Клацніть місце в документі, де потрібно додати знімок екрана.
 2. На вкладці Вставлення в групі Ілюстрації(Зображення) натисніть кнопку 5.PNG Знімок екрана.
 3. З’явиться колекція Доступні вікна, у якій показано всі відкриті в даний час вікна. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вставити в документ знімок всього вікна, клацніть ескіз цього вікна.
  • Щоб додати знімок частини першого вікна, показаного в колекції Доступні вікна, виберіть пункт Фрагмент екрана. Коли вікно побіліє, а вказівник прийме форму хреста, натисніть ліву кнопку миші та, утримуючи її, виділіть область екрана, знімок якої потрібно зробити.
Вставлення зображення копіюванням і перетягуванням
Зображення з інших відкритих на комп’ютері документів і/або створених іншими прикладними програмами можна вставити в документ Word у такий спосіб:
• безпосереднім перперетягуванням фрагментів з одного документа до іншого за допомогою миші (рис. 3);
 
9.PNG
Рис.3
 
• за допомогою буфера обміну з використанням команд контекстного меню виділеного об’єкта Копіювати, Вирізати, Вставити або сполученнями клавіш Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + V (рис. 4).
 
10.PNG
Рис.4
 
Перелічені способи вставлення зображень можна комбінувати. Для цього потрібно:
1) знайти в інтернеті зображення потрібного стилю і розміру, використовуючи звичний браузер і пошукову систему;
2) відкрити зображення для перегляду;
3) скопіювати зображення в буфер обміну або зберегти у файлі командами контекстного меню;
4) вставити зображення у документ одним із розглянутих способів (рис. 5).
 
11.PNG
Рис.5
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023.