Для розв’язування багатьох задач опрацювання сукупностей однотипних даних мова Python має вбудовані функції та методи списків.
Методи списків
Виклик методів має загальний синтаксис:
Ім’я списку. Назва методу (<параметри>)
Зверни увагу!
Методи списків  змінюють сам список, тому результат виконання  не потрібно зберігати  в іншу змінну.
Розглянемо деякі методи списків.
 
Метод 
Призначення 
Приклад
list.аppend(х)Додає елемент х в кінець списку >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> a.аppend(78)
>>> a
[1, 5, 7, 31, -5, 78]
list.insert(i, x)
 Вставляє на i-те місце у списку
елемент зі значенням x
 >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> a.insert(2,78)
>>> a
[1, 5, 78, 7, 31, -5]
list.remove(x) 
Видаляє зі списку перший елемент
зі значенням x
 >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> a.remove(5)
>>> a
[1, 7, 31, -5]
list.index(x) 
Повертає індекс першого елемента
зі значенням x 
>>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> a.index(7)
2
list.count(x) 
Повертає кількість елементів
зі значенням x
 >>> a=[1, 5, 1, 1, -5]
>>> a.count(1)
3
list.sort() Упорядковує список за зростанням  >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> a.sort()
>>> a
[-5, 1, 5, 7, 31]
list.reverse() 
Перебудовує елементи списку в
зворотному порядку 
>>> a=[-5, 1, 5, 7, 31]
>>> a.reverse()
>>> a
[31, 7, 5, 1, -5]

Надрукувати три найбільші елементи списку results:
results = [2, 3, 7, 15, 1, 9]
results.sort()
results.reverse()
for i in range(3):   print(results[i])
 
28.PNG
 
Методи списків можуть допомогти опрацювати дані інших типів, наприклад, рядки:
  • S.split(символ) — розбиття рядка S на список по роздільнику символ;
  • r.join(список) — об’єднання списка в рядок з роздільником r між символами .
Приклад:
Записати рядок с в зворотному порядку:
c='мама мила раму'
a=list(c) # рядок с розбивається на список символів
a.reverse() # перебудова елементів списку а в зворотному порядку
r=''  # роздільнику надаємо порожнє значення
c1=r.join(a)  # об’єднання списка в рядок з роздільником r між символами
print(c1)   #  надруковане ‘умар алим амам’
Функції для роботи зі списками
Функції для роботи зі списками, на відміну від методів, не змінюють сам список, а повертають одне значення .
Синтаксис виклику функції:
Назва функції(ім’я списку)
Функція 
Призначення 
Приклад
len(list) Повертає значення довжини списку>>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> len(a)
5
max(list) Повертає значення найбільшого елемента >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> max(a)
31
min(list) Повертає значення найменшого елемента >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> min(a)
-5
sum(list) Повертає значення суми елементів >>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> sum(a)
39
del(list[n]) Видаляє елемент з індексом n >>> a=[1,2,3,4,5]
>>> del(a[2])
>>> a
[1, 2, 4, 5]
Приклад:
Знайти індекс найбільшого елемента у списку a=[1, 5, 7, 31, -5].
>>> a=[1, 5, 7, 31, -5]
>>> m=max(a)  # m=31
>>> n=a.index(m)   #  n=3
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — с. : іл.