Перемикачі використовують у ситуаціях, коли потрібно вибрати один із декількох наявних варіантів.
 
Перемикачі завжди розміщуються на формі групами, у яких потрібно вибрати тільки один перемикач. 
При виборі іншого перемикача попередній вимикається.

Компонент RadioButton 54.PNG(вкладка Standard на Палітрі компонентів)складається з круглого віконця і текстового рядка. У віконці з’являється позначка  вибору даного варіанта, а текстовий рядок пояснює його  призначення. За зміст текстового рядка відповідає властивість Caption. 
Основна властивість елемента RadioButton Checked  (вибрано) логічного типу (Boolean) може набувати значень True або False. У вибраного елемента властивість Checked дорівнює True.
Щоб перемикачі були зручно розташовані на формі, їх потрібно вирівняти.
Для вирівнювання перемикачів  треба:
1)  вибрати всі перемикачі групи, клацнувши їх по черзі, утримуючи натиснутою клавішу Shіft;
2)  у контекстному  меню  вибрати команду Вирівняти;
3)  у діалоговому вікні Вирівнювання вибрати потрібні параметри вирівнювання, наприклад горизонтальне  вирівнювання — Ліві сторони, вертикальне вирівнювання — Вирівняти по висоті. 
Приклад:
Запрограмувати  ввімкнення  перемикача RadioButton2  (рис.  1).
RadioButton1.Checked = False;
RadioButton2.Checked = True;
RadioButton3Checked = False;
 
55.PNG 
 
Рис.1
Для зняття вибору в програмі потрібно записати оператор:
RadioButton2.Checked := False; // тепер жоден із компонентів не вибраний.

Основною подією компонента RadioButton є OnСlick. 
Можна створити спільний обробник події OnСlick для всіх перемикачів на формі (в групі):
1) вибрати  групу перемикачів;
2) у вікні Інспектор об’єктів на вкладці Події двічі клацнути в рядку OnСlick. 
Після цього процедура TForm1.RadioButton1Click буде виконуватися для всіх перемикачів, які були вибрані в момент її створення. 
Приклад:
Створити спільний обробник події OnСlick для всіх перемикачів у групі.
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
var V: Integer;
begin
     with (Sender as TRadioButton) do
              V := StrToInt(copy(Name,12,1)); // Для RadioButton1 V = 1, для RadioButton2 V = 2 і т. д.
     Case V of
              1: Form1.Color := clRed;
              2: Form1.Color := clYellow;
              3: Form1.Color := clGreen;
          end;
end;

Оператор with (Sender as TRadioButton) означає, що властивість Name, яка в ньому використовується, є властивістю саме того зелементів керування RadioButton, із яким відбулася подія.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. заг. серед.освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021.
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016