У багатьох випадках, коли доводиться використовувати декілька вказівок розгалуження, вкладених одна в одну, краще скористатися оператором вибору.
Оператор вибору Case дозволяє вибрати один із декількох операторів залежно від значення селектора. 
Синтаксис оператора вибору Case:
Case <Селектор> of
<список міток 1>: <оператор1>;

<список міток N>: <операторN>;
еnd;
Тут <Селектор> — це змінна або вираз, значення якої буде перевірятися; <список міток>  — деякий набір можливих  значень. 
Селектор — змінна або вираз порядкового типу (цілого, символьного тощо). 
Список міток можна задавати у вигляді окремого значення, переліку значень або у вигляді діапазону значень.
 
Виконання оператора Case починається з обчислення значення селектора. Далі виконується оператор, одна з міток  якого збігається зі значенням селектора. Оператор може бути як простим, так і складеним. Після виконання цього оператора керування передається оператору, записаному після ключового слова end. Тобто може бути виконана тільки  одна з гілок оператора вибору.

Гілки оператора Case будуть перебиратися послідовно, до першого збігу значення  <Селектор> зі значенням однієї з міток. Якщо значення <Селектор> не дорівнює жодному зі значень міток, жодну з гілок виконано не буде.
Приклад:
Визначити, яким є одноцифрове число x — простим чи складеним.
Case x of
1: ShowMessage (‘Це — 1’);
2, 3, 5, 7: ShowMessage (‘Це — просте число’);
4, 6, 8, 9: ShowMessage (‘Це — складене число’);
end;
Якщо є дії, які потрібно виконати у випадку, коли значення <Селектор> не збігається з жодним зі значень міток, то  використовують оператор Case у повній формі:
Case <Селектор> of
<список міток 1>: <оператор 1>;

<список міток N–1>: <оператор N–1>;
Else <оператор N>;
end;
 
При використанні повної форми запису оператора у випадку, коли значення <Селектор> не збігається з жодним  зі значень міток, буде виконано групу операторів, розташовану в гілці Else. 
Приклад:
Зазначитисловесну оцінку залежно від кількості отриманих балів:
Case N of // N — кількість балів
4..6: ShowMessage (‘Ваша оцінка — задовільно’);
7..9: ShowMessage (‘Ваша оцінка — добре’);
10..12: ShowMessage (‘Ваша оцінка — відмінно’);
Else ShowMessage (‘Виконайте тест ще раз’);
end;
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. заг. серед.освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021.
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016