Генератори списків
Заповнити список значеннями за певним правилом можна за допомогою генераторів списків.
Генератор списків — це синтаксична конструкція, що призначена для створення списків і заповнення їх значеннями за певними правилами.
Приклад:
Синтаксис генератора списків:

list_variable = [<вираз> for x in iterable]
де х — значення, які вибираються з послідовності iterable;
<вираз> — вираз, що обчислюється для кожного значення х і використовується як елемент списку list_variable.
 
Конструкція береться у квадратні дужки, що означає, що результатом роботи генератора є список.
 
29.PNG
 
Створимо список а з квадратів елементів списку b.
>>> b = [2, 4, 3, 7]
>>> а = [х**2 for х in b]
>>> b
[4, 16, 9, 49]
 
31.PNG
 
Створимо список а з перших 10 натуральних чисел.
>>> a = [i for i in range(1, 11)]
>>> a
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
 
Створимо список а з перших літер елементів списку аnimal.
>>> аnimal = ["Кіт", "Собака", "Миша", "Хом’як"]
>>> а = [x[0] for x in аnimal]
>>> а
['К', 'С', 'М', 'Х']
З вивчення генераторів починається освоєння послідовної обробки гігантських потоків даних. Це може бути, наприклад, трейдинг та технічний аналіз у біржових операціях.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 9 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2022