Філ розкаже, які дії можна виконувати з інформацією.
 
Ресурс 36в150.png
 
Інформацію можна створювати, отримувати, опрацьовувати, зберігати, передавати, захищати, шукати.
  
Передавання інформації
 
Ресурс 1.svg
 
Пошук і отримання інформації
 
Ресурс 2.svg
 
Зберігання інформації
 
Ресурс 3.svg
 
Опрацювання інформації
 
Ресурс 4.svg
 
Виконувати дії з інформацією людям допомагають різноманітні прилади.
 
Сучасні люди все частіше для пошуку й отримання інформації використовують мережу Інтернет.
Опрацювання інформації — це процес перетворення інформації одного виду в інший.
 
Наприклад, піаніст (піаністка), читаючи ноти, натискає клавіші піаніно, у результаті чого звучить музика.
Усі дії, пов’язані з пошуком, отриманням, зберіганням, опрацюванням та передаванням інформації, називають інформаційними процесами.
Усе, що ми бачили, чули, відчували, зберігається в пам’яті. Пам’ять дає нам можливість читати й писати, вчитись і працювати. Але те, що зберігається лише в нашій пам’яті, недоступне іншим людям. Люди завжди намагалися зберегти інформацію для наступних поколінь, тому вони винайшли різні способи зберігання інформації на носіях.
 
Універсальним пристроєм для зберігання інформації є комп’ютер.
 
Важливо не лише зберегти інформацію, а й уміти її передавати. Передавання здійснюється від джерела інформації до приймача.
 
Інформація, яка зберігається i передається, потребує захисту.
 
 Ресурс 20в150.pngРесурс 1ч.svg
 
Інформація, яка зберігається на комп’ютерних носіях, може бути пошкоджена комп’ютерним вірусом.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 2-го класу закл. загал. серед. освіти. У 2 ч. Ч. 1 / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 128 с. : іл.