Свіжа порція знань від Ніка!
 
Ресурс 98.svg
 
У сучасних людей дуже насичене життя. Щоб упоратися з усіма справами, багато чого доводиться планувати. Наприклад, людина складає розпорядок дня, маршрут поїздки, список покупок, призначає важливі зустрічі. Протягом дня вона намагається виконувати заплановане в певній послідовності, тобто дотримується алгоритму.
 
Ресурс 1алгоритм.svg
Алгоритм — це послідовність чітких команд, виконання яких вирішує поставлене завдання.
Щоби правильно скласти алгоритм, потрібно знати наступне.
  • Кожна команда має бути зрозумілою виконавцю.
  • Алгоритм не повинен містити команд, із якими виконавець не зможе впоратися.
  • Команди мають бути складені у правильній послідовності.
Кожен із нас щодня є виконавцем різних алгоритмів. Одні з них ми добре засвоїли і здійснюємо не замислюючись, а інші вимагають чималих зусиль та часу. Тому в сучасному світі значну частину роботи люди довіряють технічним пристроям.
 
робот_алгоритм.svg
 
Команди алгоритму виконують виконавці. Виконавцями можуть бути люди, тварини, пристрої.
 
Комп’ютер теж є виконавцем алгоритмів. Для комп’ютера та інших цифрових пристроїв алгоритмом є програма.
 
ученик_алгоритм.svg
 
Щоб виконавець виконував команди, вони мають входити в систему команд цього виконавця.
Джерела:
Я досліджую світ : підручник для 2 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Л. В. Лисобей, Н. Б. Шост. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. — 144 с. : іл.