Разом із Робіком продовжуємо вивчати Скретч!
 
Ресурс 40.svg
 
Ти можеш самостійно спланувати побудову алгоритму для створення зображень середовищі Скретч.
 
Для цього потрібно виконати такі кроки.
  1. Придумати модель майбутнього зображення.
  2. Скласти план побудови.
  3. Дібрати потрібні команди.
  4. Визначити, які значення моделі слід змінити за допомогою вибраних команд: кількість кроків у переміщенні, кути, колір і розмір олівця.
  5. Скласти алгоритм.
  6. Запустити алгоритм на виконання.
  7. Перевірити, чи відповідає результат задуманому.
Складений алгоритм у середовищі Скретч можна зберегти. При цьому зберігається також і вигляд виконавця алгоритму. Тому збережене називають ще словом проєкт.

Щоб зберегти проєкт на власному комп’ютері, обирають вказівку Вивантажити на ваш комп’ютер.
 
Screenshot_94.png
 
Отримаємо проєкт із назвою
 Screenshot_31.png
Зверни увагу, що до назви проєкту додано крапку та літери sb3. Так комп’ютер розрізняє, у якому середовищі створено проєкт. Їх видаляти не потрібно.
Джерела:
«Я досліджую світ» : підруч. для 2 кл. закладів загальної середньої освіти. Частина 2 / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 144 с.: іл.