Пан Олівець підготував для тебе нову тему!
 
Ресурс 1.svg
Інформаційна модель — це модель, що містить інформацію про властивості й стан об’єктів, процесів та явищ.
Приклад:
В небі хмарка пролітала,
білий пух розсипала,
він на землю міцно ліг,
називають його
 (сніг).
 
view-of-bench-and-trees-with-falling-snow.jpg
 
Це була словесна модель такого об’єкта, як сніг
Моделі реальних об’єктів можна поділити на дві великі групи:
  • предметні;
  • інформаційні.
Наприклад, предметною моделлю об’єкта Земля є глобус.
 
globe-writing-tools-school-table.jpg
 
Інформаційною моделлю може бути фото Землі, зроблене з Космосу.
 
satellite-image-earth-original-from-nasa-digitally-enhanced-by-rawpixel-free-image-by-rawpix.jpg
 
Модель, реалізовану за допомогою комп’ютера, називають комп’ютерною моделлю.
 
Screenshot_250.png
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 2 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 (Інформатика та технології) / Вікторія Вдовенко, Наталка Котелянець, Олена Агєєва. — К. : Грамота, 2019. — 112 с. : іл.