Пан Олівець відкрив папку для файлів!
 
папка.png
 
Для чого потрібні папки?
  
Роздивись малюнок. В такій кімнаті неприємно жити, неможливо знайти щось необхідне. Треба розкладати речі, щоб швидко знайти потрібну.
 
messy-1459688_1280.png
 
У комп’ютері може зберігатися багато важливої інформації. Для того щоб швидко знайти потрібні файли, бажано зберігати їх у певному порядку. Тобто інформацію необхідно структурувати. Для цього створюють додаткові об’єкти — папки.
Папка — це група файлів, що зберігаються під одним ім’ям.
Зазвичай у папці зберігають файли, що мають якусь спільну властивість. У папках можуть зберігатися не тільки файли, а й інші папки.
Головна папка називається корневою. Папку, що зберігається в іншій, називають вкладеною папкою.
вклад.png
 
Папці чи файлу можна давати ім’я. Для цього використовують цифри, літери й інші символи (ОКРІМ СИМВОЛІВ /, \, *, ?, «, », <, >, |, : ). У будь-який момент ім’я можна змінити.
Перейменування — процес зміни імені папки.
Слово «папка» прийшло до нас з німецької мови. Цим словом позначали і картон, і папку, бо раніше папки зазвичай виготовляли з картону. У комп’ютері значки папок і файлів з’явились у 1970 році. Значок папки нагадує саме картонну папку.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 (Інформатика та дизайн і технології) / Вікторія Вдовенко, Наталка Котелянець, Олена Агєєва. — Київ : Грамота, 2020. —144 с. : іл