Робік продовжує вивчати інформатику разом із тобою!
 
Ресурс 1.svg
 
У повсякденному житті ми постійно маємо справу з інформацією.
Інформація — це відомості, знання, новини про предмети, події, явища та процеси, що передаються за допомогою повідомлень.
Повідомлення можуть подаватися за допомогою звуків, жестів, міміки, символів тощо. Те саме повідомлення можна подати різними способами.

Інформація передається від джерела до приймача.
Джерелом інформації можуть бути будь-які об’єкти, приймачем — лише ті об’єкти, які здатні сприймати цю інформацію. 
джерело_приймач_інформації_1.png
 
У давнину на велику відстань інформацію передавали за допомогою світлових і  звукових сигналів. Наприклад, запорізьки  козаки передавали сигнали про небезпеку за допомогою вогнищ на сторожових вежах. З  виникненням писемності повідомлення почали передавати у  вигляді тексту. Це дало змогу зберігати накопичені знання та передавати їх новим поколінням.
 
drum-4187081_1920.jpg fire-123784_1920.jpg
 
bell-3652226_1920.jpg lighthouse-168132_1920.jpg
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.