Робік уже підготував розповідь про те, як ми сприймаємо та подаємо інформацію!
 
Ресурс 2.svg
 
Обмін повідомленнями між людьми здійснюється за допомогою мови, жестів, графічних зображень.
 
Повідомлення розрізняють за способом сприйняття і за способом подання.
 
Способи сприйняття повідомлення
 
ЗоровіОчіw200png.png
СлуховіВухоw200png.png
Дотикові  
Рукиw200png.png
НюховіНісw200png.png
СмаковіГубиw200png.png
 
Дані — це інформація, подана у вигляді, прийнятному для обробки автоматичними засобами за можливої участі людини.
 
Розрізняють числові, текстові, графічні, звукові та відеодані.
 
Наприклад, у магазині ти можеш прочитати на етикетці таку інформацію про товар: назва (текстові дані), ціна (числові дані), розмір (числові дані), виробник (текстові дані), дата виготовлення (дані про число, місяць та рік). Також ти можеш встановити колір і форму товару (графічні дані).

Дані передають у вигляді сигналів. Наприклад, учитель передає їх учням звуковими сигналами, маяк — світловими.
 
Способи подання повідомлення
 
Текстовіglasses-1052010_1920.jpg
Графічніtraffic-sign-6726_1920.png
Числовіpay-937884_1920.jpg
Звуковіstereo-system-4186417_1280.png
Жести та сигналиtraffic-light-307532_1280.png
Комбіновані
(інфографіка,
відео)
statistic-1564428_1920.png
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / О. Антонова, — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 128 с.