Дані на комп’ютерних носіях зберігають у файлах. Вигляд значка файла вказує на тип даних, що містяться в ньому, і програму, у якій ці дані створювалися.
Файл (англ. file — шухляда, тека, папка) — це дані, збережені на носії під певним ім’ям.
Кожен файл має ім’я, що складається із двох частин: назви і розширення. Назва відокремлюється від розширення файла крапкою. Розширення вказує на те, яка інформація міститься у файлі.
Ресурс 6.png
 
Файли прийнято групувати в папки, яким також дають імена. Це впорядковує зберігання та пошук даних. Файли і папки відображаються у вигляді значків.
 
Ім’я файлу чи папки може містити будь-які символи (крім /,\,*,?,:,<,>,|), але кількість символів не повинна перевищувати 255.
 
Найчастіше в папці зберігають файли, що мають спільну тематику.
  • Папки, як і файли, мають ім’я. Папки, на відміну від файла, не мають розширення.
  • У папці, як і у файлі, можна змінювати ім’я та вміст.
  • Папки можна виділяти, копіювати, переміщувати, видаляти.
  • Папку, розташовану всередині іншої папки, називають вкладеною папкою.
  • В одній папці не може зберігатися два файли з однаковими іменами.
Типові розширення деяких файлів
 
.txt, .rtf, .doc, .docхТекстові файли
.jpg, .tiff, .png, .bmpГрафічні файли
.ppt, .pptxФайли презентацій
.mp3, .wavАудіофайли
.avi, .mpg, .mp4Відеофайли
.com, .exeПрограмні файли
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.