Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Текстовий процесор Microsoft Office Word Теоретичні відомості про текстовий редактор Microsoft Word. Робоче выкно програми, об'єкти та їхні властивості.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Текстовий редактор 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вибрати ярлики тектових редакторів.
2. Вибери об'єкт 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Вибрати об'єкти текстові/графічні.
3. Алгоритм запуску 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вказати правильний алгоритм запуску текстового редактора.
4. Об'єкти текстового редактора 1 вид - рецептивний легке 1Б. Указати серед варіантів об'єкти, з якими працює тектовий редактор.
5. Розрізняємо об'єкти 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначити вид об'єкта (текстовий/графічний).
6. Розірване речення 2 вид - інтерпретація середнє 2,5Б. Відновити правильний порядок частин у реченні.
7. Визнач частини робочого вікна 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначити назву частини робочого вікна програми.
8. Властивості тектових об'єктів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Вибрати властивості текстових об'єктів.
9. Розкодуй слово 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Записати зашифроване слово.
10. Істинні чи хибні висловлювання? 3 вид - аналіз важке 3Б. Проаналізувати твердженнята визначити істинні та хибні.
11. Так чи ні? 3 вид - аналіз важке 3Б. Визначити, чи правильно вказана назва частини робочого вікна програми.
12. Логічне завдання №1 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на розвиток логічного мислення та уваги.
13. Логічне завдання №2 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на розвиток логічного мислення та уваги.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Текстові об'єкти Інший легке 1Б. Визначити, який текстовий об'єкт позначено.
2. Віднови речення Інший середнє 2Б. Доповнити речення словами, яких не вистачає.
3. Підпиши частини робочого вікна Інший важке 3Б. Записати назви частин робочого вікна програми.
4. Властивості графічних об'єктів Інший важке 3Б. Записати можливі властивості графічних об'єктів.
5. Аналізуємо вікно програми Інший важке 3Б. Записати, які об'єкти додали у робочу область програми.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування №1 з теми «Ознайомлення з текстовим процесором» 00:25:00 середнє 12Б. Вдосконалення та відпрацювання практичних навичок з теми «Ознайомлення з текстовим процесором».
2. Тренування №2 з теми «Ознайомлення з текстовим процесором» 00:35:00 важке 14,5Б. Вдосконалення та відпрацювання практичних навичок з теми «Ознайомлення з текстовим процесором».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота №1 з теми «Ознайомлення з текстовим процесором» 00:35:00 середнє 11,5Б. Закріплення та відпрацювання теоретичних знань та практичних навичок з теми «Ознайомлення з текстовим процесором».
2. Домашня робота №2 з теми «Ознайомлення з текстовим процесором» 00:40:00 важке 14Б. Закріплення та відпрацювання теоретичних знань та практичних навичок з теми «Ознайомлення з текстовим процесором».
3. Діагностична робота з теми «Ознайомлення з текстовим процесором» 00:35:00 середнє 11Б. Діагностування рівня засвоєння теоретичного матеріалу, вміння використовувати здобуті знання з теми «Ознайомлення з текстовим процесором» на практиці.