Часто ми зустрічаємося з дробом, із знаменниками \(10\), \(100\), \(1000\) і т.д.

Наприклад, 1 г 11000 кг, 1 мм 110 см, 4 см 3 мм 4310 см і т.д.
 
Числа зі знаменниками \(10\), \(100\), \(1000 \) і т. д. домовилися записувати без знаменника.

Спочатку пишуть цілу частину, а потім чисельник дробової частини. Цілу частину відокремлюють від дробової частини комою.
 
Наприклад, замість 4310 пишуть \(4,3\) (читають: «\(4 \) цілих і \(3 \) десятих»). 
Замість 519100 пишуть \(5,19\) (читають: «\(5\) цілих і \(19\) сотих»).
Будь-яке число, знаменник дробової частини якого виражається одиницею
з одним або декількома нулями, можна представити у вигляді десяткового дробу.
Якщо дріб правильний, тоді перед комою пишуть цифру \(0\).
Наприклад, замість 21100 пишуть \(0,21\) (читають: «\(0\) цілих і \(21\) сота»).
Зверни увагу!
Після коми чисельник дробової частини повинен мати стільки ж цифр, скільки нулів у знаменнику.
Тому, наприклад, число 13100 треба записати так: \(1,03\) (читають: «\(1\) ціла і \(3\) сотих»).