Щоб представити звичайні дроби 15;34;2125 у вигляді десяткових дробів, їх спочатку розширяють на таке число, щоб в знаменнику виходила розрядна одиниця (\(10\), \(100\), \(1000\) і т.д.).
 
Розширивши перший дріб на \(2\), другий — на \(25\), третій — на \(8\), отримаємо:
 
125=210=0,23254=75100=0,7528125=161000=0,016
 
Зверни увагу!
Не всі звичайні дроби можна перевести в десятковий дріб.
Наприклад, дроби 13;27;519 не можна розширити так, щоб в знаменнику вийшло число \(10\), \(100\), \(1000\) і т.д. Такі дроби будуть розглядатися в старших класах.
 
У разі мішаного числа, розширюють дробову частину, а ціла частина не змінюється.
 
 73152=73510=73,510217250=102341009114250=9441000=9,044