Розглянемо приклади ділення на \(0,1\); \(0,01\); \(0,001\), застосувавши правило ділення на десятковий дріб:
  • в діленому і дільнику перенесемо кому праворуч на стільки цифр,
    скільки їх після коми в дільнику;
  • після цього виконаємо ділення на натуральне число.
\(734,6 : 0,1 = 7346 : 1 = 7346\ \)
\(54,45 : 0,01 = 5445 : 1 = 5445\ \)
\(1,389 : 0,001 = 1389 : 1 = 1389\ \)
Щоб поділити десятковий дріб на \(0,1\); \(0,01\); \(0,001\) і т.д., треба перенести в ньому кому на стільки цифр праворуч, скільки стоїть нулів перед одиницею в дільнику (або помножити ділене і дільник на \(10\), \(100\), \(1000\) і т.д.). Якщо в діленому не вистачає знаків, тоді праворуч приписують нулі. 
Наприклад:
 
\(346 : 0,1 = 346,0 : 0,1=3460 : 1 = 3460\ \)
\(74,5 : 0,01 = 74,50 : 0,01 =7450   : 1 = 7450\ \)
\(1,4 : 0,001 = 1,400 : 0,001 =1400  : 1 = 1400   \)
\(0,08 : 0,0001 = 0,0800 : 0,0001 = 00800 : 00001 = 800 : 1 = 800\)