Число \(0,72348\) можна записати у вигляді суми:
\(0,72348 = 0,70000 + 0,02000 + 0,00300 + 0,00040 + 0,00008  =\)
\(= 0,7 + 0,02 + 0,003 + 0,0004 + 0,00008\).
Дане число дорівнює сумі \(7\) десятих, \(2\) сотих, \(3\) тисячних, \(4\) десятитисячних і \(8\) стотисячних.

Таким чином, в записі цього числа перша цифра \(7\) показує число десятих, друга — число сотих, а третя — число тисячних і т.д.
 
Тому перший розряд після коми називають розрядом десятих, другий — розрядом сотих, а третій — розрядом тисячних, четвертий — розрядом десятитисячних і п'ятий —  розрядом стотисячних.
Запис \(0,72348 = 0,7 + 0,02 + 0,003 + 0,0004 + 0,00008 \) називають розкладанням числа \(0,72348\) за розрядами.
У числі \(476,21 \) вищим (старшим) розрядом є сотні, а нижчим (молодшим) — соті.
 
Це число містить \(4\) сотні, \(7\) десятків, \(6\) одиниць, \(2\) десятих і \(1\) соту.