Дробовим числом називається число, що складається з однієї або кількох рівних частин одиниці.
 
Рисунок27.png
Значення дробу дорівнює частці від ділення чисельника дробу на його знаменник:
 
Рисунок24.png
Частка від ділення одного числа на інше дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник — дільнику:
 
Рисунок31.png
Будь—яке натуральне число \(n\) можна записати у вигляді дробу ab, де \(b\) — натуральне число. Тоді a=nb
Приклад:
Записати число \(12\) у вигляді дробу із знаменником \(7\).
 
Розв'язання. Треба знайти число, частка від ділення якого на \(7\) дорівнює \(12\). Шукане число дорівнює добутку чисел \(12\) і \(7\) 
 
127=84.Тоді  12=847.