Округлення — це математична операція заміни заданого числа \(b\) на число \(b1\) з меншою розрядністю (з меншою кількістю значущих цифр). Число \(b1\) вибирають так, щоб похибка округлення була якомога меншою.
Тобто на числовій прямій ми рухаємося в сторону ближчої точки заданого розряду округлення.
 
Рисунок9.png
рис.\(1\)
 
Алгоритм виконання округлення.
  1. Визнач цифру розряду до якого потрібно провести округлення.
  2. Проаналізуй цифру, яка стоїть за цифрою округлення. Якщо стоїть цифра більше або дорівнює \(5\), тоді цифру округлення потрібно збільшити на \(1\). Якщо стоїть цифра менше ніж \(5\), тоді цифру округлення не змінюємо.
  3. Всі цифри, які стоять позаду цифри округлення, відкидаємо або заміняємо нулями. 
 
Рисунок14.png
 
Рисунок18.png
 
Якщо під час округлення десяткового дробу остання із цифр, що залишаться в дробовій частині, виявиться \(0\), то відкидати цей нуль не можна. Так як у такому випадку цей нуль у дробовій частині показує, до якого розряду округлено число
 
Рисунок16.png