Середнім арифметичним декількох чисел називають суму цих чисел, поділену на кількість доданків.
середнє арифметичне=сума всіх чиселкількість доданків
Завдання.
 
Знайди середнє арифметичне чисел:
а) \(42,1\) і \(45,3\).
б) \(7,8\); \(7,6\) і \(7,4\)
в) \(0,004\); \(0,005\); \(0,008 \)і \(0,007\).
 
Розв'язок.
 
а) Щоб знайти середнє арифметичне двох чисел, треба додати ці числа і результат поділити на \(2.\)
\((42,1+ 45,3) : 2 = 87,4 : 2 = 43,7\).
 
б) Щоб знайти середнє арифметичне трьох чисел, треба додати ці числа і результат поділити на \(3\).
\((7,8 + 7,6 + 7,4) : 3= 22,8  : 3 = 7,6\).
 
в) Щоб знайти середнє арифметичне чотирьох чисел, треба додати ці числа і результат поділити на \(4\).
\((0,004 + 0,005 + 0,008 + 0,007) : 4= 0,024  : 4 = 0,006.\)