М_II_01_t№1(1).jpg
Очищений мандарин має 9 часточок. Кожна часточка становить 19 мандарина.
М_II_01_t№1(2).jpg 
Дві часточки з'їла Машенька, або 29 мандарина.
Запис 29 називають звичайним дробом. Число 2, яке стоїть над рисою дробу називають чисельником дробу, а число 9, яке знаходиться під рискою дробу — знаменником.
Чисельник дробу треба писати над рисою, а знаменник —  під рискою.
Знаменник дробу 9 показує, на скільки частин поділений мандарин, а чисельник 2 показує скільки таких частин або часточок з'їла Машенька.
Знаменник показує, на скільки частин ділиться, а чисельник —  скільки таких частин взято.
У випадку, коли чисельник дорівнює знаменнику, тоді дріб дорівнює одиниці (ціле).
Якщо взяти всі дев'ять часточок мандарина чи дев'ять дев'ятих, тоді отримаємо цілий мандарин (один мандарин).
 
99=1
Приклад:
Визначити, яка частина фігури зафарбована в зелений колір.
 
3of5.png  
 
Розв'язання. Фігуру поділили на 5 рівних частин, 5 — це знаменник дробу, зафарбували  3  частини, 3  — це чисельник дробу.
 35 фігури пофарбували в зелений колір.