Одна з найдавніших математичних наук — геометрія. Це вивчення фігур, їх властивостей і взаємного розташування.
 
Перші геометричні факти знайдені у вавилонських клинописних таблицях і єгипетських папірусах (III тисячоліття до нашої ери), а також в інших джерелах. Сама назва науки давньогрецького походження. Назви багатьох фігур походять з грецької та латинської (Стародавній Рим) мов.
 
Для створення фігур будемо використовувати точки і прямі. За допомогою цих фігур ми визначимо всі інші геометричні фігури, а точку і пряму спробуємо уявити: точку — як щось нескінченно маленьке, а пряму — як щось, що нескінченно простягається в обидві сторони.
 
Точки позначаються великими латинськими літерами, прямі позначаються однією маленькою латинською літерою або двома великими латинськими літерами. Словами описати взаємне розташування точок і прямої можна так:
  1. точка знаходиться (лежить) на прямій або пряма проходить (проведена) через точку;
  2. точка не знаходиться (не лежить) на прямій або пряма не проходить (не проведена) через точку.
 
Частина прямої, обмежена двома точками і точки, називають відрізком.
Частина прямої, обмежена однією точкою і точку, називають променем.
Промені зі спільною початковою точкою на одній прямій називають додатковими або протилежними.
  
 Taisnes_punkti_1.png
 
Для назви відрізка послідовність літер не має значення, тобто, відрізок \(AB\) той же відрізок \(BA\). 
Для назви променя важливо, щоб початкова точка променя була першою літерою цієї назви.
Приклад:
Опис малюнка:
  1.  намальовані прямі \(a\) і \(b\), можна сказати, також прямі \(AC\) і \(DE\);
  2. дані прямі також проходять через точку \(B\), вони перетинаються в цій точці; 
  3. точка \(K\) не знаходиться ні на одній прямій, тобто дані прямі не проходять через цю точку;
  4. на прямій \(a\) знаходяться відрізки \(AC\), \(AB\), \(BC\), у відрізків\(AB\) і \(BC\) спільна кінцева точка\(B\);
  5. протилежні промені \(BA\) і \(BC\) знаходяться на прямій \(a\), протилежні промені \(BD\) і \(BE\) знаходяться на прямій \(b\).
Suns3.png
 
  
 
Властивості прямих, променів і відрізків:
  
 
1.  через дві точки можна провести тільки одну пряму.
 
2.  дві прямі можуть перетинатися тільки в одній точці.
 
3.  відрізки рівні, якщо мають однакову довжину.